Henkilökohtainen viestintä lisää asiakasuskollisuutta